admin

Również w tym roku Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tłuszczu  realizuje projekt „Rehabilitacja w Tłuszczu 2019”.
 W ramach projektu prowadzona będzie rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnością. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tłuszcz w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość dołączenia do stowarzyszenia, więcej informacji pod nr telefonu 29 777 52 90

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

  • świadczenia rodzinne  w dniach  25-30 marca 2019r.
  • świadczenie wychowawcze (500+)   w dniach  25-30 marca 2019r.
  • fundusz alimentacyjny – 26 marca 2019r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenie wychowawcze (500+) –    25 marca 2019r.
  • świadczenia rodzinne  –   25 marca 2019r.
  • fundusz alimentacyjny –   26 marca 2019r.

W dniach 21-22 marzec w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Tłuszcz, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu uprzejmie informuje, że wszystkie przyznane świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze (500+) w 2019 roku wypłacane są  najczęściej w terminie od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca w sposób wybrany przez wnioskodawcę tj. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub odbiór osobisty w kasie Banku PKO BP.

            Stałe terminy wypłat określone są do realizacji wypłat z funduszu alimentacyjnego i w okresie zasiłkowym 2018/2019 (który trwa do końca września 2019) będą odbywały się według  poniższego harmonogramu:

Miesiąc, którego dotyczy
wypłata  w 2019 roku
Termin wypłat świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w poszczególnych
miesiącach (przelew i wypłata gotówkowa)
Marzec 26.03.2019
Kwiecień 26.04.2019
Maj 27.05.2019
Czerwiec 26.06.2019
Lipiec 26.07.2019
Sierpień 26.08.2019
Wrzesień 26.09.2019

                                             Katarzyna Rostek

                                              Kierownik

                                               Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny