Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Tłuszcz, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu uprzejmie informuje, że wszystkie przyznane świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze (500+) w 2019 roku wypłacane są  najczęściej w terminie od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca w sposób wybrany przez wnioskodawcę tj. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub odbiór osobisty w kasie Banku PKO BP.

            Stałe terminy wypłat określone są do realizacji wypłat z funduszu alimentacyjnego i w okresie zasiłkowym 2018/2019 (który trwa do końca września 2019) będą odbywały się według  poniższego harmonogramu:

Miesiąc, którego dotyczy
wypłata  w 2019 roku
Termin wypłat świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w poszczególnych
miesiącach (przelew i wypłata gotówkowa)
Marzec 26.03.2019
Kwiecień 26.04.2019
Maj 27.05.2019
Czerwiec 26.06.2019
Lipiec 26.07.2019
Sierpień 26.08.2019
Wrzesień 26.09.2019

                                             Katarzyna Rostek

                                              Kierownik

                                               Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny