Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

  • świadczenia rodzinne  w dniach  25-30 marca 2019r.
  • świadczenie wychowawcze (500+)   w dniach  25-30 marca 2019r.
  • fundusz alimentacyjny – 26 marca 2019r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenie wychowawcze (500+) –    25 marca 2019r.
  • świadczenia rodzinne  –   25 marca 2019r.
  • fundusz alimentacyjny –   26 marca 2019r.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny