Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o nowym okresie zasiłkowym i konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. 

Osoby pobierające świadczenia mają ustalone prawo do świadczeń terminowo :

  • świadczenia wychowawcze (500+) do 30 września 2019
  • zasiłki rodzinne z dodatkami – do 31 października 2019
  • – fundusz alimentacyjny do 30 września 2019.

 

Wnioski na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać online od 1 lipca 2019 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) a tradycyjnie (papierowo) będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Powstańców 27  od 1 sierpnia 2019r .

W nowym okresie zasiłkowym tj. 2019/2020 do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego należy udokumentować dochody członków rodziny za rok 2018 z uwzględnieniem zmian sytuacji dochodowej tj. np. zmiana pracy lub inne ( patrz pouczenie znajdujące się we wniosku utrata i uzyskanie dochodu). Z uwagi na konieczność dokumentowania sytuacji dochodowej zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny osobiście drogą tradycyjną tj. papierowo.

 

Jednocześnie informujemy, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od sytuacji rodziny osoby wnioskującej. Prosimy o dokładnie zapoznawanie się z pouczeniami znajdującymi  się w wypełnianym przez Państwa wniosku .        

 

Każda osoba po przyznaniu świadczeń ma obowiązek informowania OPS w Tłuszczu o zmianie sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny. Niezgłoszenie zmiany może spowodować konieczność zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

 

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny