Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

– świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start  w dniach  25-30 września 2019r.

– fundusz alimentacyjny26 września 2019r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:

 – świadczenia rodzinne,  wychowawcze, dobry start  –  24 września 2019

 – fundusz alimentacyjny –   26 września 2019r.

Jednocześnie przypominamy rodzicom, którzy jeszcze nie wystąpili z wnioskami o świadczenie wychowawcze (500+), że aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Wnioski złożone po 30 września 2019 będą rozpatrywane od miesiąca złożenia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek o dobry start  należy złożyć do 30 listopada.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny