24 Października 2019 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku miał ogromną przyjemność wziąć udział w uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk, którego celem było określenie zasad współpracy w zakresie podejmowania działań i inicjatyw na rzecz środowiska seniorów w województwie mazowieckim mających na celu promocję idei nauki przez całe życie, promocję aktywnego i społecznie zaangażowanego stylu życia w każdym wieku oraz budowanie odpowiedzialności obywatelskiej wobec przyszłych pokoleń. Uroczystość odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpisanie porozumienia skutkować będzie poszerzeniem oferty edukacyjnej dla seniorów. Należy podkreślić, że „edukacja przez całe życie” ma istotne znaczenie w profilaktyce zdrowotnej, w szczególności poprawie jakości życia w wymiarze intelektualnym i społecznym osób w wieku starszym, co wpływa na ich godne i zdrowe starzenie się. Jest ona uznana za podstawową formę zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny