Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu we współpracy z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku i PZU w okresie kwiecień – listopad 2019r. przeprowadził cykl 5  szkoleń w ramach projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach.’’

Frekwencja dopisała – w zajęciach udział wzięło 17 osób. Był to projekt o charakterze praktycznym dla opiekunów rodzinnych. Warsztaty dotyczyły domowej opieki nad obłożnie chorym w rodzinie. Składały się z czterech bloków specjalistycznych: część socjalna, część psychologiczna, część pielęgnacyjna oraz część rehabilitacyjna. Celem zajęć była nauka dbania o chorego i radzenia sobie w trudnych codziennych sytuacjach.

Projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy w zakresie opieki nad osobą zależną oraz dał możliwości podzielenia się doświadczeniem osób, które na co dzień borykają się z różnymi trudnościami związanymi z opieką nad osobą niepełnosprawną. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Bardzo dziękujemy Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku oraz PZU za możliwość uczestnictwa w projekcie.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny