Termin składania aplikacji: 17.01. 2020 r. do godz. 12.00

Sposób składania aplikacji: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, pok. nr 3 (kancelaria OPS), w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta na stanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Stryjkach”) pod ten sam adres.

Wymiar czasu pracy: umowa – zlecenie (5 godzin dziennie, w godzinach 12.00-17.00).

Pełna treść oferty ( *pdf)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny