Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że z dniem 29.01.2019 r. został powołany zarządzeniem Kierownika OPS w Tłuszczu Zespół ds. usług społecznych, w który będzie pełnił w strukturach OPS funkcje konsultacyjno – doradcze w zakresie rozwoju usług społecznych.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele:

– Rady Miejskiej w Tłuszczu – Katarzyna Sadurska,

– Klubu Integracji Społecznej w Tłuszczu – Marta Kułak,

– Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu –   Joanna Jędrasik,

– Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Tłuszczu  – Bożena Sasin – Tlaga,

– Stowarzyszenia AB OVO w Tłuszczu – Aleksandra Skonieczna,

– Spółdzielni Socjalnej Pożytek w Tłuszczu – Ewelina Gzowska,

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu – Anna Jaworska

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny