W okresie od 15 do 30 stycznia 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tłuszcz na lata 2020-2025.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstał raport, który prezentujemy poniżej.

Treść Raportu (*pdf)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny