Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w rządowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 2020.

Pena treść ogłoszenia (*pdf)

Karta zgłoszeniowa (*pdf)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny