Przelewy na konta bankowe:

 –  świadczenia rodzinne – 20 marca 2020r.

 –  świadczenia wychowawcze (500+) – 20 marca 2020r.

–  fundusz alimentacyjny –  26 marca 2020r.

 

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

– świadczenia rodzinne i wychowawcze w dniach  od 23 do 31 marca 2020r.

fundusz alimentacyjny – 26 marca 2020r. (JEDEN DZIEŃ)       

Jednocześnie zachęcamy osoby, które odbierają świadczenia gotówką w kasie banku do zmiany sposobu wypłaty na rachunki bankowe. 
Przelew na konto znacznie ułatwi Państwu dostęp do otrzymywanych świadczeń.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny