W związku w rozporządzeniem premiera z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiesza spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu w okresie 26.10.2020r. do dnia 31.12.2020r. Wybrane zajęcia z oferty dla Seniorów odbywać się będą w formie zdalnej. O terminach zajęć Studenci będą informowani na bieżąco przez koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny