W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI DOCIERAJĄCYMI DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA TEMAT WOLONTARIUSZY, KTÓRZY PODAJĄ SIĘ ZA PRZEDSTAWICIELI NASZEJ  JEDNOSTKI, INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW W  OKRESIE EPIDEMII REALIZOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH.

ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

PRACOWNIK SOCJALNY POSIADA LEGITYMACJĘ SŁUŻBOWĄ

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ JEST MOŻLIWE POD NUMEREM TELEFONU  29 777 52 92

WIZYTY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W PRZYPADKU PODEJRZENIA OSZUSTWA  NA „ PRACOWNIKA SOCJALNEGO”  LUB „WOLONTARIUSZA” NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z POLICJĄ POD NUMEREM 997

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny