Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że w dniach:

  • 13.10.2022 (czwartek) w godz.: 9.00-10.00
  • 14.10.2022 (piątek) w godz.: 9.00-10.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wydawana będzie dodatkowa transza żywności dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Program operacyjny pomoc żywnościowa
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny