W związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tłuszcz na lata 2020-2027 Zespół ds. opracowania strategii powołany Zarządzeniem Burmistrza zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej w załączniku i dostarczenie jej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10,  pok. nr 3   lub wysłanie na adres  e-mailowy: osrodek@ops.tluszcz.pl

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

– świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start  w dniach  25-30 września 2019r.

– fundusz alimentacyjny26 września 2019r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:

 – świadczenia rodzinne,  wychowawcze, dobry start  –  24 września 2019

 – fundusz alimentacyjny –   26 września 2019r.

Jednocześnie przypominamy rodzicom, którzy jeszcze nie wystąpili z wnioskami o świadczenie wychowawcze (500+), że aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Wnioski złożone po 30 września 2019 będą rozpatrywane od miesiąca złożenia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek o dobry start  należy złożyć do 30 listopada.

30 września 2019 r. mija 18 miesięcy od wprowadzenia zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Projekt „Skuteczne Pomaganie” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił na wdrożenie nowych standardów w systemie pomocy społecznej na terenie gminy Tłuszcz.  Przekształcenia w strukturze OPS-u miały na celu podniesienie jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz poprawę jakości obsługi osób i rodzin. Nastąpiło usprawnienie działań pracowników socjalnych w codziennych kontaktach z rodziną oraz środowiskiem. Nowy model organizacyjny przyniósł korzyści zarówno pracownikom jak i  klientom.

Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny