Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku (od lutego 2021r.)prosimy o ich składnie do 30 czerwca 2021r. (w razie złożenia wniosku po tym terminie , świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku tj. bez wyrównania za czerwiec). Wnioski można składać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Tłuszczu ul. Powstańców 27 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Program „WSPIERAJ SENIORA” na rok 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, iż realizacja programu               „ Wspieraj Seniora” została wydłużona do 31 grudnia 2021 r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 W związku z powyższym seniorzy, którzy pozostając w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, nie mają możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w postaci:

– dostarczenia zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej, leki ( koszty zakupów ponosi Senior)

– pomocy w wyprowadzeniu psa,

–  załatwienia spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych)

Osoby zainteresowane ofertą wsparcia prosimy o kontakt:

  • Za pośrednictwem infolinii tel. 22 505 11 11
  • Bezpośrednio z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu tel. 29 777 52 90
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny