Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    
– świadczenia rodzinne i wychowawcze w dniach  od 25-29 luty 2020r.
– fundusz alimentacyjny26 luty 2020r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:
–  świadczenia rodzinne – 24 luty 2020r.
–  świadczenia wychowawcze (500+) – 24 luty 2020r.
–  fundusz alimentacyjny –  26 luty 2020r.

W okresie od 15 do 30 stycznia 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tłuszcz na lata 2020-2025.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstał raport, który prezentujemy poniżej.

Treść Raportu (*pdf)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że z dniem 29.01.2019 r. został powołany zarządzeniem Kierownika OPS w Tłuszczu Zespół ds. usług społecznych, w który będzie pełnił w strukturach OPS funkcje konsultacyjno – doradcze w zakresie rozwoju usług społecznych.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele:

– Rady Miejskiej w Tłuszczu – Katarzyna Sadurska,

– Klubu Integracji Społecznej w Tłuszczu – Marta Kułak,

– Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu –   Joanna Jędrasik,

– Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Tłuszczu  – Bożena Sasin – Tlaga,

– Stowarzyszenia AB OVO w Tłuszczu – Aleksandra Skonieczna,

– Spółdzielni Socjalnej Pożytek w Tłuszczu – Ewelina Gzowska,

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu – Anna Jaworska

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny