Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o nowym okresie zasiłkowym i konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. 

Osoby pobierające świadczenia mają ustalone prawo do świadczeń terminowo :

  • świadczenia wychowawcze (500+) do 30 września 2019
  • zasiłki rodzinne z dodatkami – do 31 października 2019
  • – fundusz alimentacyjny do 30 września 2019.

 

Wnioski na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać online od 1 lipca 2019 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) a tradycyjnie (papierowo) będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Powstańców 27  od 1 sierpnia 2019r .

W nowym okresie zasiłkowym tj. 2019/2020 do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego należy udokumentować dochody członków rodziny za rok 2018 z uwzględnieniem zmian sytuacji dochodowej tj. np. zmiana pracy lub inne ( patrz pouczenie znajdujące się we wniosku utrata i uzyskanie dochodu). Z uwagi na konieczność dokumentowania sytuacji dochodowej zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny osobiście drogą tradycyjną tj. papierowo. Czytaj dalej

 

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” w wysokości 300zł jednorazowo  można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych ). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

DOBRY START KROK PO KROKU

Więcej informacji :  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych ).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

NOWE 500+ KROK PO KROKU

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny