Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych ).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

NOWE 500+ KROK PO KROKU

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

  • świadczenia rodzinne  w dniach  24-31 maja 2019r.
  • świadczenia wychowawcze (500+)   w dniach 24-31 maja  2019r.
  • fundusz alimentacyjny – 27 maja 2019r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenie wychowawcze (500+) –    23 maja 2019r.
  • świadczenia rodzinne  –   23 maja 2019r.
  • fundusz alimentacyjny –   27 maja 2019r.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny