Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o nowym okresie zasiłkowym i konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. 

Osoby pobierające świadczenia mają ustalone prawo do świadczeń terminowo :

  • świadczenia wychowawcze (500+) do 30 września 2019
  • zasiłki rodzinne z dodatkami – do 31 października 2019
  • – fundusz alimentacyjny do 30 września 2019.

 

Wnioski na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać online od 1 lipca 2019 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) a tradycyjnie (papierowo) będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Powstańców 27  od 1 sierpnia 2019r .

W nowym okresie zasiłkowym tj. 2019/2020 do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego należy udokumentować dochody członków rodziny za rok 2018 z uwzględnieniem zmian sytuacji dochodowej tj. np. zmiana pracy lub inne ( patrz pouczenie znajdujące się we wniosku utrata i uzyskanie dochodu). Z uwagi na konieczność dokumentowania sytuacji dochodowej zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny osobiście drogą tradycyjną tj. papierowo. Czytaj dalej

 

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” w wysokości 300zł jednorazowo  można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych ). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

DOBRY START KROK PO KROKU

Więcej informacji :  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny