Szanowni Mieszkańcy Gminy Tłuszcz!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Tłuszcz niezbędnych do przygotowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tłuszcz na lata 2021-2024

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankieta ma charakter anonimowy i można ją wypełnić on-line lub pobrać ze strony www.opstluszcz.pl w aktualnościach wydrukować i wypełnić pisemnie lub komputerowo. Formularz ankiety dostępny jest również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 31 grudnia 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: osrodek@ops.tluszcz.pl lub przesłać on-line.

Ankieta – link          ankieta – word

Dziękujemy za wypełnienie ankiety !!!

W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI DOCIERAJĄCYMI DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA TEMAT WOLONTARIUSZY, KTÓRZY PODAJĄ SIĘ ZA PRZEDSTAWICIELI NASZEJ  JEDNOSTKI, INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW W  OKRESIE EPIDEMII REALIZOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH.

ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

PRACOWNIK SOCJALNY POSIADA LEGITYMACJĘ SŁUŻBOWĄ

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ JEST MOŻLIWE POD NUMEREM TELEFONU  29 777 52 92

WIZYTY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W PRZYPADKU PODEJRZENIA OSZUSTWA  NA „ PRACOWNIKA SOCJALNEGO”  LUB „WOLONTARIUSZA” NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z POLICJĄ POD NUMEREM 997

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny