Pomoc Żywnościowa 2018

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje że od 01 sierpnia 2018 r. wydaje skierowania dla najuboższych mieszkańców Gminy Tłuszcz na pomoc żywnościową w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc Żywnościowa wydawana będzie do maja 2019 r. w Tłuszczu ul. Długa 33 ( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej)

 

Warunkiem korzystania z pomocy żywnościowej jest spełnianie kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej które wynosi :

 

– 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej ( 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)

 

– 1028 zł dla osoby w rodzinie ( 200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

 

W ramach Podprogramu POPŻ 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przewidziane są również działania towarzyszące ( warsztaty, szkolenia edukacyjne itp.)

 

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące pomocy żywnościowej można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, tel. 29 777-52-90

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start oraz 500+ można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszcz Dział Świadczeń Rodzinnych zwraca się z prośbą do osób wysyłających wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 500+ i nowego programu Dobry Start 300+  drogą internetową aby wnikliwie przeczytały i dokładnie uzupełniały wnioski ponieważ, te które zostały już przyjęte, zawierają wiele błędów i braków. Każda pozycja wniosku musi być wypełniona. We wnioskach o 500+  jako okres zasiłkowy proszę wpisać 2018/2019.
Najczęściej spotykane błędy we wnioskach to pomyłki w adresie zamieszkania, brak nr domu, miejscowości, ulicy, brak lub błędny adres szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Świadczenie 300+
nie przysługuje dla dziecka rozpoczynającego we wrześniu 2018 tzw. „zerówkę” bez względu na to czy dziecko będzie ją realizowało w szkole czy w przedszkolu.
W związku z tym ubiegając się o świadczenie 300+ dla dziecka, które idzie do szkoły i jest w wieku od 6 do 9 lat proszę uzupełnić we wniosku  oświadczenie i zaznaczyć pozycję, że dziecko nie będzie uczęszczało o przedszkola ani tzw. zerówki.
Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny