Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

  • świadczenia rodzinne  w dniach  24-31 maja 2019r.
  • świadczenia wychowawcze (500+)   w dniach 24-31 maja  2019r.
  • fundusz alimentacyjny – 27 maja 2019r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenie wychowawcze (500+) –    23 maja 2019r.
  • świadczenia rodzinne  –   23 maja 2019r.
  • fundusz alimentacyjny –   27 maja 2019r.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny