Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje o możliwości przystąpienia do programu Karty Dużej Rodziny, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2015 r, Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863). Do programu mogą przyłączyć się przedsiębiorcy i zaproponować rodzinom wielodzietnym dostęp do towarów, usług i innych form działalności na preferencyjnych warunkach. Rodzina wielodzietna w rozumieniu ustawy to rodzina z co najmniej trójką dzieci.

     Głównym celem wprowadzonych uregulowań jest obniżenie kosztów codziennego życia rodzin wielodzietnych, ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oraz instytucji kultury, a także zwiększenie możliwości korzystania ich członkom z aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Korzyści płynące dla przedsiębiorcy, który przyłącza się do idei to:

  • możliwość pozyskania nowych klientów,
  • promocja firmy poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku,
  • zwiększenie rozpoznawalności oferowanych produktów i usług,
  • zwiększenie zaufania klientów poprzez współpracę z instytucjami państwowymi,
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zainteresowane Firmy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres duzarodzina@mazowieckie.pl. Formularz można pobrać ze strony www.mazowieckie.pl i www.rodzina.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod nr tel. 22 695-71-17, 22 695-71-15 lub 22 695-71-10.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny