Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ (dotyczy osób, którym wydano już decyzje przyznające świadczenie) o terminach wypłat w lipcu 2016r.

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.

 • świadczenia rodzinne od 25 do 30 lipca 2016r.
 • świadczenie wychowawcze (500+) od 26 do 30 lipca 2016r.
 • fundusz alimentacyjny – 25 lipca 2016 (JEDEN DZIEŃ)

Przelewy na konta bankowe:

 • świadczenia rodzinne –  25 lipca 2016r.
 • fundusz alimentacyjny – 25 lipca 2016
 • świadczenie wychowawcze (500+) – od 26 do 29 lipca 2016 (po otrzymaniu pełnej kwoty środków finansowych na realizację świadczeń)

Jednocześnie zachęcamy osoby odbierające świadczenia w formie gotówkowej do podawania nr rachunków bankowych do przekazywania przyznanych świadczeń. Ta forma realizacji świadczeń znacznie ułatwi ich odbiór.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku o  świadczenie wychowawcze tzw. 500+  o tym, że aby  uzyskać wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia 2016r muszą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 1 lipca 2016r.  Po tym terminie świadczenia będą ustalane od miesiąca, w którym wpłynie wniosek (bez możliwości wyrównania od kwietnia br.)

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego z wniosków złożonych od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłaty świadczeń w czerwcu 2016 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ (dotyczy osób, którym wydano już decyzje przyznające świadczenie) o terminach wypłat w czerwcu 2016r.

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.

 • świadczenia rodzinne od 24 do 30 czerwca 2016r.
 • świadczenie wychowawcze (500+) od 24 do 30 czerwca 2016r.
 • fundusz alimentacyjny – 27 czerwca (jeden dzień)

Przelewy na konta bankowe:

 • świadczenia rodzinne –  24 czerwca 2016r.
 • świadczenie wychowawcze (500+) – 23 czerwca 2016r
 • fundusz alimentacyjny – 27 czerwca 2016

Jednocześnie zachęcamy osoby odbierające świadczenia w formie gotówkowej do podawania nr rachunków bankowych do przekazywania przyznanych świadczeń. Ta forma realizacji świadczeń znacznie ułatwi ich odbiór.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny