Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu poszukuje osób na staż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych na stanowisko referent. Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich CV w pok. 26 lub 23 w terminie do dnia 25 lutego 2016 r.

Kandydat na staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna oraz spełniać wymagania niezbędne do skierowania na staż w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny