Uprzejmie informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tłuszczu rozpoczął opracowywanie złożonych wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego. Dla osób, które złożyły kompletne wnioski wydawane są decyzje dotyczące świadczenia   500+ na dzieci.
W związku z tym uprzejmie informujemy, że pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych po wydaniu decyzji kontaktują się telefonicznie z wnioskodawcą w celu ustalenia możliwości osobistego odbioru decyzji lub wysłania jej poprzez Pocztę Polską. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Dlatego prosimy o  cierpliwość  – wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od złożenia.

Pierwsza wypłaty świadczeń 500+ w formie przelewów na konta bankowe planowana jest na dzień 28 kwietnia br.

Czytaj dalej

W związku z przeniesieniem działu świadczeń rodzinnych OPS w Tłuszczu do budynku NZOZ BIOS ul. Powstańców 27 (wejście po dawnym pogotowiu ratunkowym)

Zmianie uległ numer telefonu działu świadczeń rodzinnych:

Aktualny numer – 29 642 90 23

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym w OPS min. 3 miesiące,
 7. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze znajomością systemów operacyjnych, znajomość SQL, środowiska Windows, umiejętność nadzoru nad bazą danych, znajomość systemów dziedzinowych stosowanych w pomocy społecznej (np. POMOST).
 8. umiejętności zawodowe: znajomość obsługi sieci komputerowych, znajomość SQL, Open Office (Writer, Calc), MS Office, NW 6.5, WINDOWS w tym Windows serwer, Gratyfikant, Płatnik, Finanse DJJ.
 9. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
  Czytaj dalej
Zoom in Regular Zoom out
Miodzio wioska w Tłuszczu
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Karta dużej rodziny