Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) zawarto umowę na świadczenie usług opiekuńczych na 2017 r. na terenie Gminy Tłuszcz  z  Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego  Krzyża w Wyszkowie z siedzibą przy ul. I Armii W.P. 82B m. 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ o terminach wypłat w grudniu 2016r.

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.

  • świadczenia rodzinne od 21 (od ok. godz. 12.00) do 27 grudnia 2016r.

  • świadczenie wychowawcze (500+) od 21 (od ok. godz. 12.00) do 27 grudnia 2016r.

  • fundusz alimentacyjny – 21 grudnia 2016 (JEDEN DZIEŃ w godz. 12.00-18.00)

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenie wychowawcze (500+) – 21 – 30 grudnia 2016

  • fundusz alimentacyjny21 grudnia 2016

  • świadczenia rodzinne – 21 – 30 grudnia 2016

 

Zoom in Regular Zoom out
Miodzio wioska w Tłuszczu

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Karta dużej rodziny