Uprzejmie informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tłuszczu rozpoczął opracowywanie złożonych wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego. Dla osób, które złożyły kompletne wnioski wydawane są decyzje dotyczące świadczenia   500+ na dzieci.
W związku z tym uprzejmie informujemy, że pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych po wydaniu decyzji kontaktują się telefonicznie z wnioskodawcą w celu ustalenia możliwości osobistego odbioru decyzji lub wysłania jej poprzez Pocztę Polską. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Dlatego prosimy o  cierpliwość  – wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od złożenia.

Pierwsza wypłaty świadczeń 500+ w formie przelewów na konta bankowe planowana jest na dzień 28 kwietnia br.

Czytaj dalej

W związku z przeniesieniem działu świadczeń rodzinnych OPS w Tłuszczu do budynku NZOZ BIOS ul. Powstańców 27 (wejście po dawnym pogotowiu ratunkowym)

Zmianie uległ numer telefonu działu świadczeń rodzinnych:

Aktualny numer – 29 642 90 23

Zoom in Regular Zoom out
Miodzio wioska w Tłuszczu
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Karta dużej rodziny