Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku o  świadczenie wychowawcze tzw. 500+  o tym, że aby  uzyskać wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia 2016r muszą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 1 lipca 2016r.  Po tym terminie świadczenia będą ustalane od miesiąca, w którym wpłynie wniosek (bez możliwości wyrównania od kwietnia br.)

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego z wniosków złożonych od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłaty świadczeń w czerwcu 2016 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ (dotyczy osób, którym wydano już decyzje przyznające świadczenie) o terminach wypłat w czerwcu 2016r.

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.

  • świadczenia rodzinne od 24 do 30 czerwca 2016r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 24 do 30 czerwca 2016r.
  • fundusz alimentacyjny – 27 czerwca (jeden dzień)

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenia rodzinne –  24 czerwca 2016r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) – 23 czerwca 2016r
  • fundusz alimentacyjny – 27 czerwca 2016

Jednocześnie zachęcamy osoby odbierające świadczenia w formie gotówkowej do podawania nr rachunków bankowych do przekazywania przyznanych świadczeń. Ta forma realizacji świadczeń znacznie ułatwi ich odbiór.

Uprzejmie informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tłuszczu rozpoczął opracowywanie złożonych wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego. Dla osób, które złożyły kompletne wnioski wydawane są decyzje dotyczące świadczenia   500+ na dzieci.
W związku z tym uprzejmie informujemy, że pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych po wydaniu decyzji kontaktują się telefonicznie z wnioskodawcą w celu ustalenia możliwości osobistego odbioru decyzji lub wysłania jej poprzez Pocztę Polską. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Dlatego prosimy o  cierpliwość  – wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od złożenia.

Pierwsza wypłaty świadczeń 500+ w formie przelewów na konta bankowe planowana jest na dzień 28 kwietnia br.

Czytaj dalej

Zoom in Regular Zoom out
Miodzio wioska w Tłuszczu
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Karta dużej rodziny