Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 10 lat korzysta ze środków finansowych Unii Europejskiej w  celu zwiększenia jakości i rozbudowy oferty usług społecznych na terenie naszej gminy. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez te lata pozwoliło na wyraźną zmianę jakości i standardów pomagania różnym grupom społecznym. Celem było stworzenie instytucji działającej w oparciu o najnowsze rozwiązania i metody. Praca, którą wykonał zespół pracowników całkowicie zmienił sposób funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Korzystając z dobrych praktyk zaczerpniętych  w kraju i za granicą udało się stworzyć ofertę dla wszystkich grup wiekowych i problemowych.

Czytaj dalej

 

Pomoc Żywnościowa 2018

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje że od 01 sierpnia 2018 r. wydaje skierowania dla najuboższych mieszkańców Gminy Tłuszcz na pomoc żywnościową w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc Żywnościowa wydawana będzie do maja 2019 r. w Tłuszczu ul. Długa 33 ( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej)

 

Warunkiem korzystania z pomocy żywnościowej jest spełnianie kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej które wynosi :

 

– 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej ( 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)

 

– 1028 zł dla osoby w rodzinie ( 200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

 

W ramach Podprogramu POPŻ 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przewidziane są również działania towarzyszące ( warsztaty, szkolenia edukacyjne itp.)

 

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące pomocy żywnościowej można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, tel. 29 777-52-90

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny