Aktualności

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.    

  • świadczenia rodzinne  w dniach  24-31 maja 2019r.
  • świadczenia wychowawcze (500+)   w dniach 24-31 maja  2019r.
  • fundusz alimentacyjny – 27 maja 2019r. (JEDEN DZIEŃ )

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenie wychowawcze (500+) –    23 maja 2019r.
  • świadczenia rodzinne  –   23 maja 2019r.
  • fundusz alimentacyjny –   27 maja 2019r.

W dniach 23-24 kwiecień w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny