Placówka Wsparcia Dziennego w Stryjkach (czynne 12.00-17.00)

Stryjki 2 (w budynku Szkoły Podstawowej)

Wychowawca p. Monika Wdziekońska i p. Izabela Turczyńska

 

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ Stryjki

REKRUTACJA Stryjki

Rodo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OPS_Tłuszcz

Dokumenty placówki Wsparcia Dziennego w Stryjkach:

Plan pracy na rok 2023

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 2022

Plan zajęć w PPDiR

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 2020

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 2021

Plan pracy PPDiR w roku 2021

Plan pracy PPDiR w roku 2022

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny