Placówka Wsparcia Dziennego w Stryjkach (czynne 12.00-17.00)

Stryjki 2 (w budynku Szkoły Podstawowej)

Wychowawca p.Lidia Frączek

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny