Skuteczne pomaganie

30 września 2019 r. mija 18 miesięcy od wprowadzenia zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Projekt „Skuteczne Pomaganie” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił na wdrożenie nowych standardów w systemie pomocy społecznej na terenie gminy Tłuszcz.  Przekształcenia w strukturze OPS-u miały na celu podniesienie jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz poprawę jakości obsługi osób i rodzin. Nastąpiło usprawnienie działań pracowników socjalnych w codziennych kontaktach z rodziną oraz środowiskiem. Nowy model organizacyjny przyniósł korzyści zarówno pracownikom jak i  klientom.

Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny