Skuteczne pomaganie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 10 lat korzysta ze środków finansowych Unii Europejskiej w  celu zwiększenia jakości i rozbudowy oferty usług społecznych na terenie naszej gminy. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez te lata pozwoliło na wyraźną zmianę jakości i standardów pomagania różnym grupom społecznym. Celem było stworzenie instytucji działającej w oparciu o najnowsze rozwiązania i metody. Praca, którą wykonał zespół pracowników całkowicie zmienił sposób funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Korzystając z dobrych praktyk zaczerpniętych  w kraju i za granicą udało się stworzyć ofertę dla wszystkich grup wiekowych i problemowych.

Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny