Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego:

Emilia Groszyk
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
Pokój nr 54
Tel. 29 777 52 90 wew. 38
Adres mail: e.groszyk@ops.tluszcz.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny