Aktualności KDR

Aplikacja mObywatel

od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

 

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie: przejdź do kolejnego punktu.
 8. Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.

1. Na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl wybierz moduł eWnioski.

2. Zaloguj się profilem zaufanym (profil zaufany możesz założyć na platformie ePUAP lub przez wybrane banki) lub podpisem elektronicznym. W tym miejscu możesz również założyć profil zaufany korzystając z bankowości elektronicznej. W przypadku problemów skorzystaj z instrukcji obsługi znajdującej się po lewej stronie ekranu.

3. Jeśli jesteś na Emp@tii po raz pierwszy, uzupełnij swoje dane oraz dodaj dane członków swojej rodziny. Jeśli korzystałeś już wcześniej z Emp@tii, Twoje dane oraz dane Twojej rodziny będą już zapisane w Twoim koncie.

4. Na panelu ogólnym wybierz kafelek „Wniosek o Kartę Dużej Rodziny”. Po wybraniu tego kafelka wyświetli się informacja, jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

5. Wyszukaj miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy Twojego zamieszkania, a następnie zaznacz, do jakiej gminy składasz wniosek.

6. Sprawdź dane, które zostały uzupełnione automatycznie we wniosku i w razie potrzeby zaktualizuj je. Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami wskazanymi w kreatorze. Jeśli wybierzesz akceptację automatycznego przypisania Kart, wystarczy, że potwierdzisz dane wskazane na wniosku i będziesz mógł wysłać utworzony wniosek. Jeśli wybierzesz samodzielne przypisanie Kart, kreator wniosku skieruje Cię do kolejnego kroku, w którym będziesz mógł dodać osoby uprawnione do wyświetlania Kart poszczególnych osób lub usunąć zaproponowane osoby.

7. W ostatnim kroku kreator pokazuje Ci zebrane dane i prosi o potwierdzenie ich poprawności. Jeśli dane są poprawne kliknij przycisk „utwórz dokument”. Zostaniesz przeniesiony do okna, z którego wyślesz dokument. Możesz także wyeksportować wniosek do pliku PDF.

8. Wysłany wniosek trafi bezpośrednio do gminy, do systemu służącego do obsługi wniosków o Kartę Dużej Rodziny. 

 

Uwaga zmiany!

Od 01 stycznia 2019 roku weszła możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny dla Rodziców, którzy mieli na swoim utrzymaniu minimum trójkę dzieci.

O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się Rodziny wielodzietne, które w rozumieniu ustawy to rodzina z co najmniej trójką dzieci :

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia, w przypadku dzieci kontynuujących naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznym stopniu niepełnosprawnościWażne jest, aby w dniu składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała przysługiwała żadnemu z jej członków.

Jeśli Rodzice w chwili składania wniosku mieli na swoim utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci ale nie spełniają one ww warunków karta przysługuje tylko rodzicom.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1.01.2018 r Karta Dużej rodziny dostępna jest w dwóch formach:

 • tradycyjnej (tj. plastikowej)
 • elektronicznej (tj. aplikacja mobilna na urządzeniach np. telefon)

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów i wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje o możliwości przystąpienia do programu Karty Dużej Rodziny, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2015 r, Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863). Do programu mogą przyłączyć się przedsiębiorcy i zaproponować rodzinom wielodzietnym dostęp do towarów, usług i innych form działalności na preferencyjnych warunkach.      Głównym celem wprowadzonych uregulowań jest obniżenie kosztów codziennego życia rodzin wielodzietnych, ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oraz instytucji kultury, a także zwiększenie możliwości korzystania ich członkom z aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Korzyści płynące dla przedsiębiorcy, który przyłącza się do idei to:

 • możliwość pozyskania nowych klientów,

 • promocja firmy poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku,

 • zwiększenie rozpoznawalności oferowanych produktów i usług,

 • zwiększenie zaufania klientów poprzez współpracę z instytucjami państwowymi,

 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zainteresowane Firmy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres duzarodzina@mazowieckie.pl. Formularz można pobrać ze strony www.mazowieckie.pl i www.rodzina.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod nr tel. 22 695-71-17, 22 695-71-15 lub 22 695-71-10.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny