Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu na bieżąco realizuje działania w ramach Programu Wspieraj Seniora. Monitorowanie sytuacji osób objętych wsparciem oraz doraźna pomoc
w czynnościach dnia codziennego to główne obszary, w których poruszają się pracownicy socjalni.

Dzięki temu możliwa jest realizacja usług w środowiskach zgłoszonych do Programu. Dla osób samotnych, niepełnosprawnych, często obarczonych licznymi schorzeniami uniemożliwia-jącymi aktywność jest to bardzo ważna pomoc. Szczególnie istotna dla tych, których rodzina,
z różnych powodów,  nie ma możliwości objąć opieką swoich bliskich. Zakres pomocy zabezpiecza podstawowe potrzeby tych osób. Zakupy produktów żywnościowych, środków pielęgnacyjnych czy wykup recepty to najczęstsze oczekiwania podopiecznych. Zdarza się,
że zwykła rozmowa czy odwiedziny pomagają rozwiązać codzienne kłopoty.

Przypomnijmy, że Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia.

Zgłaszać zapotrzebowanie na wsparcie można dzwoniąc na ogólnopolski numer telefonu
22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu tel. 29 777 52 90.

 

Program „WSPIERAJ SENIORA” na rok 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, iż program „ Wspieraj Seniora” jest kontynuowany w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach 2021 roku. Przedłużenie programu jest  odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na:

– dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej, leki ( koszty zakupów ponosi Senior)

– pomocy w wyprowadzeniu psa,

–  załatwieniu spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych)

Osoby zainteresowane ofertą wsparcia prosimy o kontakt:

  • Za pośrednictwem infolinii tel. 22 505 11 11
  • Bezpośrednio z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu tel. 29 777 52 90

Więcej informacji:

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-wspieraj-seniora-na-rok-2021

Wspieraj Seniora

Wspieraj Seniora -edycja 2020

 

Liczba osób które skorzystały ze wsparcia w ramach programu w 2020 wyniosła –  40 osób w tym : poniżej 70 roku życia – 22 osoby , powyżej 70 r. ż- 18 osób . Podział ze względu na płeć  : 22 mężczyzn , 18 kobiet.

Wsparcie polegało głównie na: Zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem takich jak : zrobienie zakupów, pomoc w sprawach urzędowych , dostarczenie wody , dostarczanie gorących posiłków finansowanych przez seniora , zakup środków opatrunkowych , zrealizowanie recept .

Realizacja programu przyczyniła się do wspracia gminy w zakresie pomocy seniorom z terenu miasta i gminy Tłuszcz poprzez szeroki wachlarz wsparcia skierowanego do tak ważnej grupy mieszkańców jakimi są osoby w podeszłym wieku. Inicjatywa przyczyniła się do wzmocnienia ochrony osób najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

 

 

Program rządowy „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.

Dzwoniąc pod numer telefonu

22 505 11 11

osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię, m.in. w zrobieniu zakupów spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia, do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Po otrzymaniu danych pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej będzie kontaktować się z seniorem, zweryfikuje i ustali wszystkie szczegóły związane z realizacją zakupów, rozliczenia i terminu realizacji.

Z pomocy skorzystać mogą osoby w wieku powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach korpusu pokrywa tylko koszty ewentualnych zakupów.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów z gminy Tłuszcz, nasz samorząd podejmuje działania, których celem jest wsparcie seniorów w czynnościach związanych z zakupami żywności, środków czystościowych, higienicznych czy leków.

Apelujemy do seniorów pozostańcie w domu, unikajcie skupisk ludzi.

Jeżeli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się jako wolontariusz:

www.wspierajseniora. pl    –  adres dla wolontariuszy

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

Szanowni Państwo

Prosimy uważać na próby ewentualnych oszustw. Jeśli senior nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a do jego drzwi zapuka ktoś, kto ma rzekomo je zrobić, prosimy o czujność. Osoby dostarczające zakupy będą wyposażone w identyfikatory z pieczątką Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny