Posiłek w szkole i w domu

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

    realizuje zadanie  w ramach wieloletniego rządowego

programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. 

wartość dofinansowania w 2022 r. – 99 856,00 zł

całkowita wartość zadania w 2022 r. – 124 820,00 zł

 

Cel programu

Celem programu  jest  zapewnienie  posiłku  dzieciom,  uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2)  poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1)  posiłek; 

2)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3)  świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 

W ramach programu udziela się wsparcia osobom  spełniającym  warunki  otrzymania  pomocy,  które są wskazane  w  ustawie  o pomocy społecznej oraz  spełniającym  kryterium  dochodowe w wysokości 150% kryterium ( dla osoby samotnie gospodarującej – 1164 zł,  na osobę w rodzinie – 900 zł) o którym mowa w art. 8  ustawy, w szczególności:

 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)  uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej  lub  szkoły ponadgimnazjalnej

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Tłuszcz.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

29 777 52 90

osrodek@ops.tluszcz.pl

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

    realizuje zadanie  w ramach wieloletniego rządowego

programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. 

wartość dofinansowania w 2022 r. – 86 517,00 zł

całkowita wartość zadania w 2022 r. – 108 146,25 zł

 

Cel programu

Celem programu  jest  zapewnienie  posiłku  dzieciom,  uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2)  poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1)  posiłek; 

2)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3)  świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 

W ramach programu udziela się wsparcia osobom  spełniającym  warunki  otrzymania  pomocy,  które są wskazane  w  ustawie  o pomocy społecznej oraz  spełniającym  kryterium  dochodowe w wysokości 150% kryterium ( dla osoby samotnie gospodarującej – 1164 zł,  na osobę w rodzinie – 900 zł) o którym mowa w art. 8  ustawy, w szczególności:

 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)  uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej  lub  szkoły ponadgimnazjalnej

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Tłuszcz.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

29 777 52 90

osrodek@ops.tluszcz.pl

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

    realizuje zadanie  w ramach wieloletniego rządowego

programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. 

wartość dofinansowania w 2022 r. – 63725,00 zł

całkowita wartość zadania w 2022 r. – 79656,25 zł

 

Cel programu

Celem programu  jest  zapewnienie  posiłku  dzieciom,  uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2)  poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1)  posiłek; 

2)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3)  świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 

W ramach programu udziela się wsparcia osobom  spełniającym  warunki  otrzymania  pomocy,  które są wskazane  w  ustawie  o pomocy społecznej oraz  spełniającym  kryterium  dochodowe w wysokości 150% kryterium ( dla osoby samotnie gospodarującej – 1164 zł,  na osobę w rodzinie – 900 zł) o którym mowa w art. 8  ustawy, w szczególności:

 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)  uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej  lub  szkoły ponadgimnazjalnej

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Tłuszcz.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

29 777 52 90

osrodek@ops.tluszcz.pl

 

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

    realizuje zadanie  w ramach wieloletniego rządowego

programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

wartość dofinansowania w 2021 r. – 88000,00 zł

całkowita wartość zadania w 2021 r. – 110000,00 zł

 

 

Cel programu

Celem programu  jest  zapewnienie  posiłku  dzieciom,  uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2)  poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1)  posiłek; 

2)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3)  świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 

W ramach programu udziela się wsparcia osobom  spełniającym  warunki  otrzymania  pomocy,  które są wskazane  w  ustawie  o pomocy społecznej oraz  spełniającym  kryterium  dochodowe w wysokości 150% kryterium ( dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł,  na osobę w rodzinie – 792 zł) o którym mowa w art. 8  ustawy, w szczególności:

 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)  uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej  lub  szkoły ponadgimnazjalnej

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Tłuszcz.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

29 777 52 90

osrodek@ops.tluszcz.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny