Program „Czyste Powietrze 2.0”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć na których program się skupia min, na wymianie pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wzór żądania o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu niezbędny do dofinansowania z w/w funduszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020 poz. 1713).

Zaświadczenia o dochodach do Programu „ Czyste powietrze” w Gminie Tłuszcz wydawane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych po uprzednim złożeniu wniosku/żądania o wydanie zaświadczenia, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu.

Do pobrania:

Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny