Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Tłuszcz na lata 2013-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu podaje do konsultacji społecznych przygotowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tłuszcz na lata 2013-2019.

Wszelkie uwagi i propozycje do Strategii prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: osrodek@ops.tluszcz.pl do dnia 19 listopada 2012 roku.

Z poważaniem
Katarzyna Rostek
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny