Placówka Wsparcia Dziennego w Jasienicy (czynne 13.00-18.00)

Jasienica ul. Szkolna 8 (w budynku Zespołu Szkół na parterze)

Wychowawca p.Emilia Kurek

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny