Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Warszawska 10 (wejście od strony wydziału komunikacji)

TELEFON KONTAKTOWY: 29 642 99 24

Interesanci obsługiwani są w godzinach:

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – 8:00 – 18:00
Środa – 8:00 – 16:00
Czwartek – dzień wewnętrzny
Piątek – 8:00 – 14:00

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o Państwa i Nasze bezpieczeństwo zachęcamy i prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną.

500+ Informacja dla rodziców dzieci do 18 roku życia.
Zbliża się koniec okresu świadczeniowego, na który są ustalone świadczenia wychowawcze (500+) . Jest to 31 maja 2021.
Kolejny okres świadczeniowy programu będzie trwał od 1 czerwca 2021r do 31 maja 2022r.  Aby więc otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021r, trzeba złożyć wniosek. Są na to dwa sposoby.
od 1 lutego 2021 r. – przyjmujemy wnioski składane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma usług elektronicznych ZUS, portal Emp@tia)
od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu lub za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o Państwa i Nasze bezpieczeństwo zachęcamy i prosimy o składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń drogą elektroniczną już od 1 lutego 2021. We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej, na który otrzymacie Państwo informację o przyznaniu świadczenia.  

Więcej danych : www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o nowym okresie zasiłkowym i konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. 

Osoby pobierające świadczenia mają ustalone prawo do świadczeń terminowo :

  • świadczenia wychowawcze (500+) do 30 września 2019
  • zasiłki rodzinne z dodatkami – do 31 października 2019
  • – fundusz alimentacyjny do 30 września 2019.

 

Wnioski na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać online od 1 lipca 2019 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) a tradycyjnie (papierowo) będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Powstańców 27  od 1 sierpnia 2019r .

W nowym okresie zasiłkowym tj. 2019/2020 do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego należy udokumentować dochody członków rodziny za rok 2018 z uwzględnieniem zmian sytuacji dochodowej tj. np. zmiana pracy lub inne ( patrz pouczenie znajdujące się we wniosku utrata i uzyskanie dochodu). Z uwagi na konieczność dokumentowania sytuacji dochodowej zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny osobiście drogą tradycyjną tj. papierowo. Czytaj dalej

 

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” w wysokości 300zł jednorazowo  można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych ). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

DOBRY START KROK PO KROKU

Więcej informacji :  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych ).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

NOWE 500+ KROK PO KROKU

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że od 1 września 2016r do 30 listopada 2016r można występować z wnioskami o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017

Do 16 września br. rodzice dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych zobowiązani są donieść zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o tym, czy dziecko od września 2016r kontynuuje naukę w szkole (jest to warunek otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego we wrześniu i październiku 2016).

PIT UZ – nowy dochód do wykazania w oświadczeniu do wniosku o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017

Osoby składające oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (załącznik do wniosku o świadczenie rodzinne) muszą pamiętać, że jeśli w rozliczeniu podatkowym za rok 2014r korzystali z ulgi na dzieci, którą odliczyli nie tylko z podatku ale również z kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (czyli kwota zwrotu była wyższa niż zaliczka na podatek ) powinni wykazać tę kwotę na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2015r (zwrot ulgi za rok 2014 nastąpił w 2015r)

Kwotę tę podatnicy wykazywali do Urzędu Skarbowego w PIT UZ za 2014r.

W związku z tym, aby prawidłowo wypełnić oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2015r należy sprawdzić czy przy rozliczeniu za 2014r był wypełniany PIT UZ i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazać w oświadczeniu również ten dochód.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny