Bank żywności

Informacje odnośnie wydawania żywności

 

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych m.in.: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa- mielona, cukier biały, olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 221 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 3,28500 ton żywności w formie paczek żywnościowych.

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizowaniu Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus kierujemy do dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy, pracownikom gospodarczym Urzędu Miasta Tłuszcz i pracownikom OPS w Tłuszczu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że dzięki współpracy z organizacją partnerską o zasięgu lokalnym tj. Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „ AB OVO”

w dniach:

– 12.09.2023 (wtorek) w godz.: 11.00-13.00

– 13.09.2023 (środa) w godz.: 9.00-12.00

– 14.09.2023 (czwartek) w godz.: 9.00-12.00

w Straży Pożarnej w Jasienicy, ul. Szkolna 4, 05-240 Jasienica wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021Plus Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Informujemy, iż dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dniach:

  • 12.06.2023 (poniedziałek) godz. 9.00-12.00
  • 13.06.2023 (wtorek) godz. 9 .00-12.00
  • 14.06.2023 (środa) godz. 9.00-12-00

w magazynie mieszczącym się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu ul. Szkolna 1 w Tłuszczu.

Bardzo prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 + o zgłaszanie się po odbiór żywności.

 


Informujemy, iż rozpoczęcie dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dniach: 12.06.2023 r., 13.06.2023 r., 14.06.2023 r. w godzinach: 9.00-12.00 w magazynie mieszczącym się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem powyższego towaru o zgłaszanie się po odbiór żywności.

Jednocześnie informujemy, że Organizacja w okresie trwania POPŻ Podprogram 2021 + planuje realizować działania towarzyszące:
1. obowiązkowe – działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej.

2. sfinansowane z POPŻ – wybór tematyki warsztatów zostanie dokonany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób otrzymujących pomoc żywnościową w porozumieniu z Organizatorem działań towarzyszących. Działania realizowane przez Bank Żywności w Siedlcach na rzecz podopiecznych OPL: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemamowania ży wności.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że dzięki współpracy z organizacją partnerską o zasięgu lokalnym tj. Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „ AB OVO”

w dniach:

– 12.06.2023 (poniedziałek) w godz.: 9.00-12.00

– 13.06.2023 (wtorek) w godz.: 9.00-12.00

– 14.06.2023 (środa) w godz.: 9.00-12.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021Plus Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Wytyczne na Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny