Bank żywności

Informacje odnośnie wydawania żywności

W dniach 26-27 luty w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).

W dniach 22-23 stycznia w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).

W dniach 4-5 grudnia  w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.
Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).

 

Pomoc Żywnościowa 2018

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje że od 01 sierpnia 2018 r. wydaje skierowania dla najuboższych mieszkańców Gminy Tłuszcz na pomoc żywnościową w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc Żywnościowa wydawana będzie do maja 2019 r. w Tłuszczu ul. Długa 33 ( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej)

 

Warunkiem korzystania z pomocy żywnościowej jest spełnianie kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej które wynosi :

 

– 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej ( 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)

 

– 1028 zł dla osoby w rodzinie ( 200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

 

W ramach Podprogramu POPŻ 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przewidziane są również działania towarzyszące ( warsztaty, szkolenia edukacyjne itp.)

 

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące pomocy żywnościowej można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, tel. 29 777-52-90

W dniach 18-19 kwietnia w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność ( za miesiąc kwiecień) dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.
Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny