Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że dzięki nawiązaniu współpracy między Bankiem Żywności w Siedlcach a Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” w okresie: 05.02.2021-12.02.2021 w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wydana została żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.

Łączna liczba wydanych paczek wyniosła 300 szt.

Łączna wartość otrzymanej żywności wyniosła 23 380,86 zł.  

Serdeczne podziękowania za pomoc w rozładunku otrzymanej żywności kierujemy do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tłuszczu oraz pracowników porządkowym Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny