Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Tłuszcz. Ośrodek jest jednostką budżetową. Swoje zadania wykonuje ze środków otrzymywanych z budżetu Gminy i budżetu centralnego. W związku z czym zobowiązany jest do przedstawiania corocznego sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie jest do pobrania w formacie *.pdf

Sprawozdanie za 2023r.

Sprawozdanie za 2022r.

Sprawozdanie za 2021r.

Sprawozdanie za 2020 r.

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie za 2016r.

Sprawozdanie za 2015r.

Sprawozdanie za 2014r.

Sprawozdanie za 2013r.

Sprawozdanie za 2012r.

Sprawozdanie za 2011r.

Sprawozdanie za 2010r.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny