Dnia 06-06-2022 r. w Sali Centrum Klubu PIK w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 współfinansowanego                                z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących odbyły się warsztaty kulinarne, w których wzięły udział osoby zaklasyfikowane do otrzymania pomocy żywnościowej z terenu gminy Tłuszcz.  

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Uczestnicy podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne sposoby                                                   na zagospodarowanie produktów.

Uczyli się i dzielili wiedzą w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania smacznych potraw, a także utrwalili zasady właściwego gospodarowania żywnością.

Zdobyli również wiedzę jak prawidłowo czytać oznakowania opakowań produktów spożywczych. Ta wiedza jest bardzo ważnym źródłem informacji o wartości odżywczej i zdrowotnej danego produktu. Zamieszczone informacje przyczyniają się do podejmowania świadomych decyzji                                   o sposobie żywienia.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny