„KAŻDY MA COŚ, CO MOŻE DAĆ INNYM”

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu działa Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu. Placówka pracuje na podstawie ustawy – Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Nasza placówka pracuje w godzinach 10-18 i przyjmuje dzieci w wieku od 5 do 15 r. ż. W trakcie roku szkolnego placówka oferuje dzieciom i rodzicom zajęcia bezpłatne i odpłatne. W okresach wolnych od nauki szkolnej, cyklicznie prowadzimy oferty zajęć podczas ferii zimowych i letnich. W placówce pracuje wychowawca i asystent rodziny.

  • Kierownik\wychowawca placówki – mgr Anna Kujawa

Tłuszcz ul. Kościuszki 7 tel. 606-949-140

e-mail: anna.kujawa@opstluszcz.pl  i  ppdir-tluszcz@wp.pl

FB:  https://www.facebook.com/Punkt-Pomocy-Dziecku-i-Rodzinie

  • Asystent rodziny – Sylwia Kurek

Tłuszcz ul. Kościuszki 7 tel. 606-949-140

e-mail: sylwia.kurek@opstluszcz.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ Tłuszcz

REKRUTACJA Tłuszcz

Rodo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OPS_Tłuszcz

 

Dokumenty placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu:

Plan pracy na rok 2023

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 2022

Plan zajęć w PPDiR

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 2020

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 2021

Plan pracy PPDiR w roku 2021

Plan pracy PPDiR w roku 2022

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny