Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że, w dniach:16.06.2021r., 17.06.2021r., 18.06.2021r.

w godz. 9.00- 12.00 w Centrum Kultury Sportu                               i Rekreacji w Tłuszczu   wydawana będzie żywność                          dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowanego                                    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przy odbiorze żywności proszę o zachowanie wszelkich środków ostrożności (obowiązkowa osłona                               ust i nosa).

Proszę zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przesyła aktualne informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który będzie realizowany do sierpnia 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny