Punkty dla Rodziny

Projekt „Punkty dla Rodziny”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Za pytanie ofertowe. Na zorganizowanie trzech wyjazdów jednodniowych dla dzieci w ramach realizacji projektu „Punkty dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełna treść zapytania (*pdf)

Załącznik 1 (*pdf)

Załącznik 2 (*pdf)

Załącznik 3 (*pdf)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
poszukuje kandydata/ki na stanowisko

TRENERA WARSZTATÓW DLA RODZIN

Pełna treść ogłoszenia (*pdf)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny