Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przesyła aktualne informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który będzie realizowany do sierpnia 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny