Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Tłuszcz. Ośrodek jest jednostką budżetową. Swoje zadania wykonuje ze środków otrzymywanych z budżetu Gminy i budżetu centralnego. W związku z czym zobowiązany jest do przedstawiania corocznego sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie jest do pobrania w formacie *.pdf

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny