Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gminy Tłuszcz – Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Sebastian Kępka

e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3) Zarządzenie  Nr 021.9.2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu  z dnia 25.05.2018 r.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE GOPS W ZWIĄZKU Z PRZEBYWANIEM W KWARANTANNIE W WYNIKU ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 (*PDF)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny