SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Emilia Groszyk
  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Pracownik socjalny.
 2. Joanna Jędrasik
  p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.  Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.
 3. Jadwiga Rosa
  Instruktor terapii uzależnień, Punkt Konsultacyjny
 4. Grzegorz Grzyb
  Starszy kurator zawodowy przy sądzie Rejonowym w Wołominie. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
 5. Janina Siedlecka
  Przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
 6. Małgorzata Żabicka
  Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu.
 7. Anna Jaworska
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu.
 8. Błażej Michalczyk
  Członek Stowarzyszenia „AB OVO” z siedzibą w Tłuszczu
 9. Anna Góraj
  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach.
 10. Małgorzata Dzięcioł
  Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Pracownik socjalny.
 11. Tomasz Młynarczuk
  Komendant Komisariatu Policji w Tłuszczu
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny