SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Jadwiga Rosa
  Instruktor terapii uzależnień, Punkt Konsultacyjny
 2. Grzegorz Grzyb
  Starszy kurator zawodowy przy sądzie Rejonowym w Wołominie. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
 3. Janina Siedlecka
  Przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
 4. Beata Wójcicka
  Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu.
 5. Anna Jaworska
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu.
 6. Błażej Michalczyk
  Członek Stowarzyszenia „AB OVO” z siedzibą w Tłuszczu
 7. Katarzyna Rostek
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Anna Góraj
  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach.
 9. Małgorzata Dzięcioł
  Pracownik socjalny.
 10. Tomasz Młynarczuk
  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu
 11. Emilia Groszyk
  Pracownik socjalny, Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny