Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Joanna Jędrasik – kierownik OPS – pokój nr 19
Ewelina Kamińska- zastępca kierownika OPS – pokój nr 20
Aneta Łasek –
 główny księgowy – pokój nr 23
Beata Krawczyk – inspektor pokój nr 21
Milena Wierzba – inspektor pokój nr 21
Justyna Miciukiewicz -inspektor pokój nr 21
Sylwia Kurek –
Asystent Rodziny – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu
Adam Kowalski– Kierowca

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ – tel. 29 777 52 90

Ewa Przywoźna– specjalista pracy socjalnej, praca w terenie;
rejon: Marianów, Brzezinów,  Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie ,  Jarzębia Łąka, Moczydło,  Konary,  Tłuszcz : ul. Mała, ul. Słowicza, ul. Sieroszewskiego, ul. Radzymińska  ul. Batorego, Os. Norwida, Os. Klonowa, Os. Kolejowa, Postoliska, Fiukały,  Wagan, Waganka, Zakrzewie, Jasienica Mazowiecka (część ulic),.   Pokój nr 22

Małgorzata Dzięcioł – specjalista pracy socjalnej, praca w terenie;
rejon: Pawłów,  Grabów, Kury, Stryjki,  Dzięcioły,  Pólko,  Wilczeniec,  Szymanówek, Szczepanek, Franciszków, Jadwinin, Stasinów, Tłuszcz Os. Słoneczna, Tłuszcz: ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kopernika, ul. Charżewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kościelna, ul. Miodowa, ul. Przelotowa, ul. Pszczela, ul. Mokra, ul. Zielna, ul.  Wiosenna, ul. Zgoda, ul. Miła, ul. Radosna, ul. Żurawia, ul. Piekarska, ul. Łączna, ul. Grzelaka, ul. Rodziewiczówny, ul. Reymonta, ul. Ratuszowa, ul. Szkolna, ul. Sobieskiego, ul. Powstańców, ul. Polna, ul. Wiejska, ul. Wodospadowa, ul. Wąska, ul. Kraszewskiego, ul. Mickiewicza, ul. Wileńska.   Pokój nr 22

Teresa Banaszek – specjalista pracy socjalnej, praca w terenie;
rejon: Łysobyki, Miąse, Zapole, Balcery, Jaźwie, Rudniki, Ołdaki, Białki, Chrzęsne, Mokra Wieś,  Osiedle Borki: ul. Parkowa, ul. Boczna, ul. Szeroka, ul. Zjazdowa, ul. Zagłoby, ul. Pilawska, ul. Przejazdowa, ul. Świerkowa, ul. Letnia, ul. Sosnowa, ul. Mostowa, ul. Mazowiecka, Tłuszczu: ul. Głowackiego, ul. Przemysłowa, ul. Warszawska , ul. Lipowa, os. Długa; Jasienica Mazowiecka (część ulic) .  Pokój nr 22

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ – tel. 29 777 52 95(96)

Błażej Michalczyk – pracownik socjalny- Pokój nr 3
rejon: Rudniki, Białki Balcery, Ołdaki, Zapole, Osiedle Borki, Tłuszcz: Przemysłowa, Warszawska, Osiedle Długa, Osiedle Norwida, Batorego, Pawłów, Grabów, Kury, Wilczeniec, Dzięcioły, Pólko, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz: Kościuszki, Kopernika, Długa, Orla, Wagan, Waganka, Marianów, Brzezinów, Chrzęsne, ul. Głowackiego, Stryjki, Osiedle Klonowa, Postoliska,  Mokra Wieś

Małgorzata Jurek – pracownik socjalny – Pokój nr 3
rejon: Kozły, Wólka Kozłowska, Jarzębia Łąka, Moczydło, Konary, Tłuszcz: Mała, Słowicza, Radzymińska, Osiedle Kolejowa, Fiukały, Borki: Szeroka, Lipowa, Boczna,  Łysobyki, Miąse, Zalesie, Szymanówek, Tłuszcz: Charżewskiego, Mickiewicza, Jasienica, Franciszków, Rysie

Emilia Groszyk – pracownik socjalny Pokój nr 3

Zespół Interdyscyplinarny
rejon: Tłuszcz: Zgoda, Miła, Radosna, Przelotowa, Żurawia, Piekarska, Łączna, Grzelaka, Rodziewiczówny, Reymonta, Szkolna, Sobieskiego, Powstańców, Polna, Wiejska, Wąska, Wodospadowa, Kraszewskiego,  Sieroszewskiego, Racławicka, Sienkiewicza, Kościelna, Miodowa, Przelotowa, Pszczela, Mokra, Zielna, Wiosenna, Borki bloki 1 i 5
Jaźwie, Jasienica Górki, Jadwinin, Stasinów, Szczepanek,

ZESPÓŁ DS. USŁUG – tel. 29 642 99 28 – Parter (wejście przy wydziale komunikacji)

Anna Roguska – specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Roguska- pracownik socjalny
Marta Kułak – pracownik socjalny / koordynator KIS
Aleksandra Skonieczna – aspirant pracy socjalnej / organizator społeczności lokalnej 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – Parter (wejście przy wydziale komunikacji)

Ewa Boguszewska – kierownik działu świadczeń rodzinnych – tel. 29 642 99 26 
Olga Małecka – inspektor – 29 642 99 27
Ewa Terechowicz
inspektor – 29 642 99 24
Joanna Świderska – inspektor – 29 642 99 27

Placówki Wsparcia Dziennego

1. Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu:
Anna Kujawa – Kierownik Placówek/Wychowawca
2.Świetlica Środowiskowa w Jasienicy:
Emilia Kurek – Wychowawca
3.Świetlica Środowiskowa w Stryjkach:
Monika Wdziekońska / Izabela Turczyńska – Wychowawca

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny