PRACOWNICY OPS W TŁUSZCZU

mgr Joanna Jędrasik – kierownik OPS – pokój nr 19
mgr Aneta Łasek –
 główny księgowy – pokój nr 23

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ

Krystyna Dybek – specjalista pracy socjalnej, praca w terenie; rejon: Marianów, Brzezinów,  Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie ,  Jarzębia Łąka, Moczydło,  Konary,  Tłuszcz : ul. Mała, ul. Słowicza, ul. Radzymińska  Osiedle Kolejowa, Postoliska, Fiukały, ul. Sieroszewskiego, Os. Norwida, Os. Klonowa, Wagan, Waganka, Zakrzewie.   Pokój nr 22

Małgorzata Dzięcioł – specjalista pracy socjalnej, praca w terenie; rejon: Pawłów,  Grabów, Kury, Stryjki,  Dzięcioły,  Pólko,  Wilczeniec,  Szymanówek, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz :ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kopernika, ul. Charżewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kościelna, ul. Miodowa, ul. Przelotowa, ul. Pszczela, ul. Mokra, ul. Zielna, ul.  Wiosenna, ul. Zgoda, ul. Miła, ul. Radosna, ul. Przelotowa, ul. Żurawia, ul. Piekarska, ul. Łączna, ul. Grzelaka, ul. Rodziewiczówny, ul. Reymonta, ul. Szkolna, ul. Sobieskiego, ul. Powstańców, ul. Polna, ul. Wiejska, ul. Wodospadowa, ul. Wąska, ul. Kraszewskiego, ul. Mickiewicza.   Pokój nr 22

mgr Agnieszka Zdunek  / mgr Ewa Przywoźna – Pracownik socjalny, praca w terenie; rejon: Szczepanek,  Franciszków, Jasienica Mazowiecka, Stasinów, Tłuszcz: ul. Batorego, Jadwinin, Zalesie, Os. Długa, Jasienica Górki, Tłuszcz ul. Szeroka, ul. Lipowa, ul. Boczna.  Pokój nr 20

Teresa Banaszek – specjalista pracy socjalnej, praca w terenie; rejon: Chrzęsne,  Osiedle Borki :ul. Parkowa, ul. Zjazdowa, ul. Zagłoby, ul. Pilawska, ul. Przejazdowa, ul. Ratuszowa, ul. Świerkowa, ul. Letnia, ul. Sosnowa, ul. Mostowa, ul. Mazowiecka, , ul. ,Mokra Wieś, Łysobyki, Miąse, Tłuszcz ul. Głowackiego, ul. Przemysłowa, ul. Warszawska, Zapole, Jaźwie, Rudniki, Białki, Balcery, Ołdaki.  Pokój nr 20

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ

mgr Błażej Michalczyk – pracownik socjalny Pokój nr 53

Rudniki, Białki Balcery, Ołdaki, Zapole, Osiedle Borki, Tłuszcz: Przemysłowa, Warszawska, Osiedle Długa, Osiedle Norwida, Batorego, Pawłów, Grabów, Kury, Wilczeniec, Dzięcioły, Pólko, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz: Kościuszki, Kopernika, Długa, Orla, Wagan, Waganka, Marianów, Brzezinów, Chrzęsne, ul. Głowackiego, Stryjki, Osiedle Klonowa, Postoliska,  Mokra Wieś

mgr Małgorzata Jurek – pracownik socjalny – Pokój nr 53

Kozły, Wólka Kozłowska, Jarzębia Łąka, Moczydło, Konary, Tłuszcz: Mała, Słowicza, Radzymińska, Osiedle Kolejowa, Fiukały, Borki: Szeroka, Lipowa, Boczna,  Łysobyki, Miąse, Zalesie, Szymanówek, Tłuszcz: Charżewskiego, Mickiewicza, Jasienica, Franciszków, Rysie

mgr Emilia Groszyk – pracownik socjalny Pokój nr 54

Zespół Interdyscyplinarny

Tłuszcz: Zgoda, Miła, Radosna, Przelotowa, Żurawia, Piekarska, Łączna, Grzelaka, Rodziewiczówny, Reymonta, Szkolna, Sobieskiego, Powstańców, Polna, Wiejska, Wąska, Wodospadowa, Kraszewskiego,  Sieroszewskiego, Racławicka, Sienkiewicza, Kościelna, Miodowa, Przelotowa, Pszczela, Mokra, Zielna, Wiosenna, Borki bloki 1 i 5
Jaźwie, Jasienica Górki, Jadwinin, Stasinów, Szczepanek,

ZESPÓŁ DS. USŁUG

Anna Roguska – specjalista pracy socjalnej Pokój nr 3

mgr Agnieszka Roguska- pracownik socjalny Pokój nr 3

mgr Marta Kułak – pracownik socjalny Pokój nr 3

mgr Beata Krawczyk – inspektor pokój nr 21

mgr Milena Wierzba – inspektor pokój nr 21
Justyna Miciukiewicz -inspektor pokój nr 21
Ewelina Kamińska  –
inspektor pokój nr 3
mgr Adam Kowalski– 
Kierowca
Sylwia Kurek – Asystent Rodziny
mgr Aleksandra Skonieczna – aspirant pracy socjalnej, organizator społeczności lokalnej – KIS ul. Warszawska 2
mgr Marta Kułak –
lider KIS – KIS ul. Warszawska 2

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – ul. Powstańców 27

mgr Ewa Boguszewska – kierownik działu świadczeń rodzinnych, pokój nr 4
mgr Olga Małecka – inspektor, pokój nr 5
Ewa Terechowicz
inspektor, pokój nr 5
Joanna Świderska – inspektor, pokój nr 1

Placówki Wsparcia Dziennego

1. Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu:

mgr Anna Kujawa – Kierownik placówki/Wychowawca

2.Świetlica Środowiskowa w Jasienicy:

Emilia Kurek – Wychowawca

3.Świetlica Środowiskowa w Stryjkach:

Lidia Frączek – Wychowawca

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny