W dniach 19 – 30 sierpnia 25 dzieci  z terenu gm. Tłuszcz ( Dzięciołów, Jasienicy i Tłuszcza) wypoczywało na koloniach w Krynicy Morskiej.

Wyjazd z Tłuszcza

Wyjazd z Tłuszcza

 

 

 

 

 

 

Wypoczynek został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej  przy współpracy z Towarzystwem Skautowym „Szmaragdowa”.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z wyjazdu.

Czytaj dalej

Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że od 1 września 2016r do 30 listopada 2016r można występować z wnioskami o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017

Do 16 września br. rodzice dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych zobowiązani są donieść zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o tym, czy dziecko od września 2016r kontynuuje naukę w szkole (jest to warunek otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego we wrześniu i październiku 2016).

PIT UZ – nowy dochód do wykazania w oświadczeniu do wniosku o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017

Osoby składające oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (załącznik do wniosku o świadczenie rodzinne) muszą pamiętać, że jeśli w rozliczeniu podatkowym za rok 2014r korzystali z ulgi na dzieci, którą odliczyli nie tylko z podatku ale również z kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (czyli kwota zwrotu była wyższa niż zaliczka na podatek ) powinni wykazać tę kwotę na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2015r (zwrot ulgi za rok 2014 nastąpił w 2015r)

Kwotę tę podatnicy wykazywali do Urzędu Skarbowego w PIT UZ za 2014r.

W związku z tym, aby prawidłowo wypełnić oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2015r należy sprawdzić czy przy rozliczeniu za 2014r był wypełniany PIT UZ i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazać w oświadczeniu również ten dochód.

Od sierpnia bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje projekt „AKTYWNOŚĆ – POMYSŁ NA SUKCES!” – współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to projekt, w ramach którego 12 pań uczestniczy w zajęciach i warsztatach, mających na celu zmianę, a przede wszystkim poprawę ich obecnej sytuacji życiowej. Zajęcia jakie zaoferowaliśmy to przede wszystkim: akademia motywacji, doradztwo zawodowe, warsztaty z komunikacji i zarządzania czasem i warsztaty z autoprezentacji.

akt1akt3

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Nie mogło zabraknąć nas na tegorocznym gminno-powiatowym święcie! 🙂 Jak zwykle było gwarno, wesoło i pysznie!

doz4doz3

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ (dotyczy osób, którym wydano już decyzje przyznające świadczenie) o terminach wypłat w sierpniu 2016r.

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.

  • świadczenia rodzinne od 26 do 31 sierpnia 2016r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 26 do 31 sierpnia 2016r.
  • fundusz alimentacyjny – 25 sierpnia 2016r. (JEDEN DZIEŃ)

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenia rodzinne –  od 26 do 31 sierpnia  (po otrzymaniu pełnej kwoty środków finansowych na realizację świadczeń)
  • fundusz alimentacyjny – 25 sierpnia
  • świadczenie wychowawcze (500+) – od 26 do 31 sierpnia  (po otrzymaniu pełnej kwoty środków finansowych na realizację świadczeń)

Jednocześnie zachęcamy osoby odbierające świadczenia w formie gotówkowej do podawania nr rachunków bankowych do przekazywania przyznanych świadczeń.

Ta forma realizacji świadczeń znacznie ułatwi ich odbiór.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny