Informacja

Obywatelom Ukrainy którzy od 24 lutego 2022 r.  przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli z powodu tych działań wojennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje pomoc w postaci jednorazowego  świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na  pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Do złożenia wniosku o świadczenie w wysokości 300 zł na osobę wymagane jest :

  • posiadanie numeru PESEL ( nadanego po 16 marca 2022 r.)
  • okazanie paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r.)
  • posiadanie konta bankowego

Wnioski należy pobrać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10  pok. 20 i 22 w godz. 8-16 ( pon., śr., czw.), 8-18 ( wt.), 8-14 (pt.)

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року прибули до Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, та громадяни України, які мають карту поляка, котрі приіхали зі своєю родиною до Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями отримують допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плати за житло.

Для подання заяви на отримання допомоги у розмірі 300 злотих на особу необхідно:

  • наявність номера PESEL (виданого після 16 березня 2022 р.)
  • пред’явлення паспорта (або іншого документа, що підтверджує законний в’їзд на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року)
  • наявність банківського рахунку

Заявки необхідно завантажити та подати до Центру соціальної допомоги в Тлущі, вул. Варшавська 10 кабінет 20 і 22 години 8:00–16:00 (пн, середа, чт), 8:00–18:00 (вт), 8:00–14:00 (пт)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny