Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że, w dniach:

– 07.04.2022 (czwartek) w godz.: 9.00-12.00

– 08.04.2022 (piątek) w godz.: 9.00-12.00

– 11.04.2022 (poniedziałek) w godz.: 9.00-12.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu   wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny