DOFINANSOWANIE
3000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
3000,00 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA „PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny