Rodzicu!

Jeśli czujesz się bezradny, zmęczony i nie wiesz jak postępować ze swoim dzieckiem

Nie wiesz jak stawiać mu granice i często zastanawiasz się czemu twoje metody wychowawcze  nie działają

Obserwujesz pewne zachowania, które budzą niepokój i zastanawiasz się w jaki sposób reagować

To te WARSZTATY UMIEJETNOŚCI WYCHOWAWCZYCH SĄ DLA CIEBIE

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wychowawczym z uwzględnieniem takich tematów jak: emocje rodziców i dzieci, stawianie granic, rola rodzica w wychowaniu dzieci, ryzykowne zachowania – niepokojące sygnały jak je rozpoznawać, co robić i jak rozmawiać o uzależnieniach, depresji, zachowaniach suicydalnych i presuicydalnych, zaburzeniach osobowości.

Termin: I spotkanie 24 maja (piątek) godz.: 16.00-20.30

            II spotkanie 31 maja (piątek) godz.: 16.00-20.30

           III spotkanie 07 czerwca (piątek) godz.: 16.00-20.30

           IV spotkanie 21 czerwca (piątek) godz.: 16.00 do 18.30 (dzieci i rodzice)

Miejsce: Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu ul. Kościuszki 7

Osoba prowadząca: Izabela Owczaruk – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, trenerka grup psychoedukacyjnych. Współzałożycielka i Wice Prezes Fundacji „Korale”. Autorka programu i poradnika ODZYSKAĆ DZIECKO

Kontakt do organizatora: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 690-112-997

p. Emilia Groszyk

Liczba miejsc ograniczona

Aby uzyskać zaświadczenie z ukończenia szkolenia konieczna jest 100% obecność.   

Zadanie finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny